Disclaimer Software4free.nl

Software4free verleent u hierbij toegang tot http://www.software4free.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Software4free behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Software4free spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van software4free. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan software4free nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Verder is software4free niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de gedownloade, en geïnstalleerde software. Ook voor virussen, spyware en addware die geinstalleerd kan worden tijdens installatie van de gedownloade software kan software4free niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij software4free. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van software4free, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd